Наръчник

Български:  B*CoC НАРЪЧНИК BG
Връзка за изтегляне: https://careforboys.eu/_docs/BCoC_Handbook_BG.pdf

Реклами