Бюлетин

*CoC Newsletter #03 (BG)

#03 – Август – Декември 2018
(pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КАПАЦИТЕТА
/ НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
КАМПАНИЯТА careforboys.eu
САЙТЪТ
ПАРТНЬОРИ

*CoC Newsletter #02 (BG)

#02 – Октомври 2017 / юли 2018 (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ
Приветствие
Сайтът
Оценка На Нуждите
Новини От Партньорите
Взаимно Учене

BCoC_Newsletter_01_BG

#01 – Февруари- септември 2017 (pdf)

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОЕКТА
САЙТЪТ
ПОНЯТИЯ
НОВИНИ
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
Информация за партньорите
Съмишленици и съфинансиране

Реклами